1000003

Το Template 9 είναι ένα responsive template με τις παρακάτω λογικές εμφάνισης σε desktop, tablet και mobile.

Desktop :

 • Menu σε θέση πάνω το οποίο βρίσκεται στοιχισμένο δεξιά, σε χώρο δεξιά του Logo
 • Πεδίο αναζήτησης προϊόντων.
 • Κεντρικό menu με ομάδες ειδών. Υπομενού με υποομάδες ειδών και τις φωτογραφίες τους και μέχρι 7 υποοικογένειες.
 • Αριστερό menu υποομάδων-οικογενειών-υποοικογενειών που εμφανίζεται μόνο όταν βρισκόμαστε σε σελίδα ομάδας, υποομάδας, οικογένειας, υποοικογένειας ή προϊόντος.
 • Εμφάνιση προιόντων σε  λίστα, εκτός από τα banner προσφορών και νέων.
 • Footer sitemap στο 75% και banner θέση κάτω στο 25%

Tablet

 • Banner θέσεων αριστερά και δεξιά εξαφανίζονται.
 • Κεντρικό menu εμφανίζονται όλα σε λίστα και εξαφανίζονται οι φωτογραφίες.

Mobile

 • Menu θέσης πανω εξαφανίζεται και εμφανίζεται κουμπί για το καλάθι, κάτω από το Logo
 • Η αναζήτηση πάει αριστερά κάτω από το logo
 • To menu γίνεται dropdown μπάρα με τις ομάδες σε λίστα.
 • Στην λίστα των προϊόντων γίνεται μεγάλη η φωτογραφία και παραμένουν μόνο το είδος η τιμή και η προσθήκη στο καλάθι.
 • Sitemap σε μορφή accordion.