1000047

Το Template 61 είναι ένα responsive template με τις παρακάτω λογικές εμφάνισης σε desktop, tablet και mobile.

Desktop :

 • Menu σε θέση πάνω μαζί με καλαλάθι αγορών.
  Το μενού βρίσκεται στοιχισμένο δεξιά, σε χώρο πάνω από το Logo με επιλογή για login και γλώσσα.
 • Κεντρικό menu με Ομάδες Ειδών και Ομάδες Επιλογών. 
 • Slider σε θέση "Μέση".
 • Απλά banner σε θέση "Μέση" με css εφέ.
 • Banner προτάεων στην αρχική.
 • Footer με αυτόνομο sitemap.

Tablet

 • Banner θέσης αριστερά εξαφανίζονται.
 • Κεντρικό menu γίνεται dropdown.

Mobile

 • Τα κείμενα του slider γίνονται μικρότερα 
 • Η εμφάνιση των προιόντων γίνεται μόνο σε λίστα.
 • Sitemap σε μορφή accordion.