1000054

Το Template 66 είναι ένα responsive template ξενοδοχείου με τις παρακάτω λογικές εμφάνισης σε desktop, tablet και mobile.

Desktop :

  • Banner θέσης δεξιά κρατήσεων σε όλες τις σελίδες του template
  • Κεντρικό menu με Ομάδες επιλογών και Υποομάδες επιλογών.
  • Slider σε θέση "Μέση".
  • Footer με εικονίδια των socials media και τα στοιχεία επικοινωνίας του ξενοδοχείου.
  • Γκάλερι φωτογραφιών, γκάλερι βίντεο καθώς και φόρμες διάφορων κατηγοριών συμπεριλαμβάνονται στο template

Tablet και Mobile

  • Τα κείμενα γίνονται μικρότερα
  • Στο footer η στοίχιση γίνεται στο κέντρο με τα εικονίδια των socials να έρχονται πάνω από τα στοιχεία επικοινωνίας του ξενοδοχείου