1000006

Το Template 13 είναι ένα responsive template με τις παρακάτω λογικές εμφάνισης σε desktop, tablet και mobile.

Desktop :

 • Menu με μορφη εικονιδίων σε θέση πάνω. Μαζί υπάρχει επιλογή για γλώσσα, καλάθι αγορών και αναζήτηση.
  Το μενού βρίσκεται στοιχισμένο δεξιά, σε χώρο δεξιά του Logo. 
 • Κεντρικό menu με ομάδες ειδών. Υπομενού με υποομάδες ειδών και υποοικογένειες.
 • Slider και banner από κάτω το οποίο περιέχει κουτιά-επιλογές responsive.
 • Αρχική χωρίς εμφάνιση δεξια ή αριστερά banner.
 • Δεξιά menu υποομάδων-οικογενειών-υποοικογενειών που εμφανίζεται μόνο όταν βρισκόμαστε σε σελίδα ομάδας, υποομάδας, οικογένειας, υποοικογένειας ή προϊόντος.
 • Εμφάνιση προιόντων σε  λίστα, εκτός από τα banner προσφορών και νέων.
 • Footer με θέση για εμφάνιση banner και από κάτω αυτόνομο sitemap

Tablet

 • Banner θέσης δεξιά εξαφανίζονται.
 • Κεντρικό menu γίνεται dropdown.

Mobile

 • Menu θέσης πανω πάει πάνω από το Logo
 • Η εμφάνιση των προιόντων γίνεται μόνο σε λίστα.
 • Sitemap σε μορφή accordion.