1000040

Το Template 53 είναι ένα responsive template με τις παρακάτω λογικές εμφάνισης σε desktop, tablet και mobile.

Desktop :

 • Menu σε θέση πάνω.
  Το μενού βρίσκεται στοιχισμένο δεξιά, σε χώρο πάνω από το Logo,
  ενώ αριστερά υπάρχει καλάθι, επιλογή γλώσσας και επιλογή για login
 • Κεντρικό menu με Ομάδες ειδών και Ομάδες Επιλογών. Υπομενού με υποομάδες ειδών και υποοικογένειες. 
 • Slider σε θέση "Μέση".
 • Απλό banner σε θέση "Μέση" το οποίο εμφανίζει 
 • Από κάτω banner νέα προϊόντα με περιγραφή και στο mouse over εμφανίζεται η τιμή.
 • Αρχική χωρίς εμφάνιση δεξια ή αριστερά banner.
 • Footer με αυτόνομο sitemap.

Tablet

 • Banner θέσης δεξιά εξαφανίζονται.
 • Κεντρικό menu γίνεται dropdown.

Mobile

 • Τα κείμενα του slider γίνονται μικρότερα 
 • Η εμφάνιση των προιόντων γίνεται μόνο σε λίστα.
 • Sitemap σε μορφή accordion.